Canvi nom nínxol

Els hi torno a enviar aquest correu donat que no sé si el que he redactat amb anterioritat ha estat enviat. La meva mare, JOSEFINA VERGÉS PEDRAGOSA, era propietària del nínxol 2188, illa Z, del Cementiri Catòlic de Mataró, a on està enterrada després de la seva defunció el 15/014/2011.
Interessaria indiquessin com podem fer el canvi de les domiciliacions postals i bancàries, donat que el pis a on vivia es va vendre i per tant no rebem les comunicacions que se li fan. Les meves dades són: RAMON CLAVELL VERGÉS, dni 38779077L; carrer Sant Lluis, 90, 07710-Sant Lluis (Illes Balears), tel: 609882305, c/e: rcv@telefonica.net . Per altre banda estic intentant posar al dia els deutes que hi pugui haver que he demanat a la Diputació. Salutacions cordials

  • Autor:
  • Data: 25 juny 2020
  • Estat: Obert
Publicat dins de Sense categoria