Torrent de les Valls

El Cementiri Torrent de les Valls va començar a prestar els seus serveis l’any 1992. En aquests vint anys, les instal·lacions s’han modernitzat i condicionat per a les noves pràctiques funeràries. La concessió que l’Ajuntament de Mataró va fer a Cementiris Metropolitans CGC per a la gestió dels cementiris municipals, ha suposat una gran millora en aquests.

En aquest sentit, s’ha millorat el mobiliari urbà i la senyalització del cementiri de les Valls. Al mateix temps, s’han extremat les mesures per tenir un registre acurat i exhaustiu dels nínxols. Actualment, el cementiri alberga 4.070 unitats d’enterrament —entre nínxols, tombes i columbaris—.

Cementiris Metropolitans CGC s’ha compromès a finançar els elements constructius que es requereixen. En aquest sentit, la construcció del crematori segueix la línia, expressada anteriorment, de millorar les instal·lacions funeràries de Mataró. La construcció del crematori ha permès que els veïns del Maresme no es vegin obligats a marxar a Barcelona per incinerar els seus amics o familiars. El Cementiri de les Valls intenta oferir un servei proper al ciutadà, i en aquest sentit, adaptar-se als seus destijos. Per això va crear una oficina d’atenció personalitzada, i des de principis del 2007, ofereix la possibilitat d’enterrar els difunts els caps de setmana.

El Cementiri de les Valls també integra les oficines de l’empresa Cementiris Metropolitans CGC, on tots els ciutadans poden dirigir-se per qualsevol consulta.

El cementiri de les Valls disposa de noves tombes familiars, en una ubicació privilegiada i diferenciada al cementiri. Hem creat l’Espai Memorial de Cendres, un lloc únic i significatiu per dipositar les cendres dels seus éssers estimats i realitzar una inscripció en el mateix monument. Un espai digne i acollidor que perdurarà en el temps.

Plànol del cementiris de les Valls

les-valls-planol