Cementiri dels Caputxins

El Cementiri Municipal dels Caputxins disposa de 13.612 unitats d’enterrament, dels tipus nínxol, tombes, panteons i columbaris. Actualment ofereix nous columbaris per al dipòsit de cendres ubicats en un marc monumental únic al centre de la ciutat. En data 1996 es va redactar el “Pla director de recuperació i restauració integral del cementiri dels Caputxins i els seus entorns”, ha estat el document marc de les posteriors intervencions i projectes sectorials que Cementiris Metropolitans ha anat desenvolupant en la restauració i rehabilitació integral d’aquest monument de la ciutat de Mataró, declarat Bé cultural d’interès local BCIL

El cementiri de Caputxins a vista d’ocell

Fullets informatius

Català

Castellano

English

Français

Plànol del cementiris dels Caputxins

caputxins-planol