Prestacions Patrimonials de Caràcter No Tributari pels Serveis de Cementiri

Propostes preus i estudi econòmic 2024

Cementiris Metropolitans CGC, S,L, com a empresa concessionària del servei públic integral dels cementiris municipals de Mataró, segons la clàusula segona del contracte signat el trenta de juny de dos mil sis amb la Corporació local de l’Ajuntament de Mataró; i segons la clàusula divuit del plec de condicions que ha de servir de base a la contractació, l’empresa concessionària enviarà al Servei d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró la proposta de les tarifes a aplicar per a l’any següent.

Conscients de la situació econòmica actual, hem confeccionat aquesta proposta de Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic No tributari (PPPNT) del servei de cementiris per a l’any 2024 amb la voluntat d’assolir una millora continua dels serveis prestats als usuaris, de les instal·lacions dels cementiris i de les condicions laborals dels nostres treballadors.

Esperem tenir una resposta positiva, i quedem a la seva disposició per a qualsevol informació de la nostra proposta.

icon_PDF_small Descarregueu-vos proposta de Prestacions Patrimonials de Caràcter No Tributari pels Serveis de Cementiri

O llegiu-la online aquí:

pppnt_2024_pels_seveis_de_cementiris_cementiris_metropolitans