Concessions de sepultures

Tipus de sepultures disponibles:

  • Nínxols de diferent alçada i ubicació.
  • Tombes familiars de tres departaments.
  • Columbaris per a inhumació de cendres.

Podeu acollir-vos a dos tipus de concessions: permanents (màxim 99 anys) o temporals (10 anys amb la possibilitat de canviar a una concessió permanent)

Tenim a la seva disposició tombes familiars de nova construcció de tres departaments, en una ubicació privilegiada i diferenciada al cementiri de les Valls, amb possibilitats de finançar el pagament.

Al cementiri de Les Valls  ofereix nous columbaris per al dipòsit de cendres amb làpida inclosa, ubicats en espais oberts, amb la màxima qualitat i dignitat constructiva. El preu dels columbaris amb to inclòs (làpida, inscripció i mà d’obra) és 1.833 euros.

Pot demanar-nos assessorament i pressupost sense compromís.Disposem de sepultures des de 15.000 euros amb tot inclòs: inscripció i mà d’obra.

Si té qualsevol dubte, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant: